Rejsebetingelser/nyttige oplysninger

Tilmelding:
Tilmelding kan ske pr. telefon, skriftligt via den tilmeldingsblanket der er i programmet eller via e-mail til info@scan-rejseservice.dk Tilmeldingsblanketten sendes i udfyldt stand til vores kontor. Opkrævning på depositum fremsendes.

Depositum
Kr. 1.000,00 pr.pers.
Kr. 1.500,00 pr.pers. ved rejser til Rusland samt rejser over Kr. 4.500,00, såfremt ikke andet er anført
Kr. 2.500,00 pr.pers. ved rejser til Det ukendte Rusland 

VIGTIGT: når du foretager en indbetaling af depositum eller andet til SCAN-Rejseservice, husk da at meddele navn, adresse, eller kunde nr., husk altid at skrive rejse nr., så kan vi registrere din indbetaling/tilmelding korrekt.
Ved tilmelding senere end 5 uger før afrejse, indbetales det fulde beløb ved tilmeldingen. De vil modtage en faktura, der skal betales ca. 6 uger før afrejse, sammen med nærmere oplysninger om afrejsetid- og sted.

Betaling med kort: SCAN-Rejseservice modtager ikke kortbetaling. Vær venligst opmærksom på dette i tilfælde af at den bestilte rejse kræver en rejseforsikring som er tilknyttet dit betalingskort.

Bidrag til Rejsegarantifonden: Er indregnet i rejsens pris. 

Afbestilling: Når De har købt en rejse, har De indgået en aftale med SCAN-Rejseservice. Opstår der sygdomstilfælde mellem den dato De har købt rejsen og selve afrejsetidspunktet, kan denne aftale ikke fuldføres. De kan dog forsikre Dem mod dette med en afbestillingsforsikring. Er medrejsende ikke dækket af afbestillings retten eller ønsker medrejsende ikke at gennemføre rejsen alligevel, bliver rejseprisen justeret i forhold til det nye aktuelle deltagerantal (f.eks. frafald af grupperabat, betaling for eneværelse og lign).

Tobaksrøg: Alle vores rejser køres i røgfrie busser ligesom der ikke må ryges på hoteller og ombord på færger, såfremt dette ikke tydeligt er angivet.

Prisændringer: Arrangøren har ret til – under særlige omstændigheder – at forhøje den aftalte pris. Forhøjelsen skal dog bero på følgende; Forhøjede skatter/afgifter, ændrede valutakurser eller andre omstændigheder, som arrangøren ikke har mulighed for at afværge.
Prisforhøjelsen kan ikke overstige 10% af rejsens pris. Såfremt ændringen overstiger 10% af rejsens pris har kunden ret til at afbestille den bestilte rejse.

SCAN-Rejseservice: SCAN-Rejseservice har ret til at aflyse en rejse, ændre rute, ændre opsamlingssteder og ophold pga. begivenheder som ligger uden for selskabets kontrol. Herunder gælder; at afbryde en rejse, anvende andre hoteller eller overnatningssteder, ændre færgeoverfart, anvende anden busstandard eller foretage ændringer i programmet.
SCAN-Rejseservice vil – så vidt det er muligt – meddele rejsedeltagerne eventuelle ændringer inden afrejsen. Sådanne ændringer berettiger ikke rejsedeltageren til nogen form for prisreduktion.
Uforudsete driftsforstyrrelser på færger og busser henregnes under force majeure.
Ved for få tilmeldinger fra et opsamlingssted kan SCAN-Rejseservice anvise alternativt opsamlingssted mod betaling af billet til offentligt transportmiddel.

Bagage: Deltagerne har selv ansvaret for at Deres bagage kommer med og af bussen. Beskadiget bagage erstattes ikke, og evt. erstatningskrav må rettes til Deres eget forsikringsselskab.
På busrejser med der pr. person medtages 1 stk. bagage (kuffert eller lignende) + 1 stk. håndbagage med en samlet vægt på max. 20 kilo. I selve bussen må der af sikkerheds- og pladsmæssige årsager ikke forefindes bagage eller lignende. Mindre kufferter/håndbagage til færgeoverfarten/overnatningshotel bliver opbevaret i et bagagerum der er tilgængeligt for passagererne ved pauser. Den øvrige del af bagagen kan blive i bussens bagagerum indtil ankomsten til destinationen.
Ved flyrejser – spørg ved hver enkelt rejse, da der er forskellige regler hos de forskellige flyselskaber.

Glemte sager: Skulle De være så uheldig at glemme noget af Deres bagage, er vi naturligvis gerne behjælpelige med at efterlyse dette. Evt. omkostninger i forbindelse med efterlysning og tilvejebringelse af glemt bagage afholdes af kunden.
Glemte sager der findes i vores busser bliver opbevaret i 4 uger hvorefter det bortskaffes.

Pas: Deres statsborgerskab skal oplyses ved tilmeldingen på alle rejser. For- og efternavn skal stemme overens med det i passet angivne. Er de ikke dansk statsborger, skal De selv søge oplysninger om de krav der stilles for Deres lands statsborgere i de lande der indgår i rejsen.

Sundhedskort/ Forsikringer: Vi anbefaler at De tegner rejse/afbestillingsforsikring.

Rejsedeltagernes ansvar: Enhver rejsedeltager skal være selvhjulpen (se i menuen - Vi har valgt). Rejsedeltageren er forpligtet til at respektere ordensbestemmelserne for transportmidler, samt optræde således at øvrige gæster ikke generes (om dette er tilfældet afgøres af SCAN-Rejseservice). I modsat fald har SCAN-Rejseservice ret til at udelukke deltageren fra resten af rejsen. Deltageren må herefter selv betale alle omkostninger ved hjemrejsen. Det for rejsen indbetalte beløb er tabt.
Der gives ingen refusion for manglende fremmøde ved rejsens start.

SCAN-Rejseservice har ret til: SCAN-Rejseservice har ret til at aflyse en rejse i tilfælde af:

  1. katastrofer, krigshandlinger, uroligheder, strejker m.m.
  2. såfremt arrangøren ikke har modtaget tilstrækkeligt antal tilmeldinger for fuldførelse af rejsen.

Aflyses en rejse i henhold til pkt. 1 og/eller pkt.2, vil deltagerne få det fulde indbetalte beløb tilbage. Derudover kan der ikke kræves nogen erstatning.
SCAN-Rejseservice er forpligtet til at meddele evt. aflysninger senest så mange dage før som den bestilte rejse varer.

Ved kundens afbestilling af rejse:

  1. Ved afbestilling senest 35 dage før afrejse er depositum tabt.
  2. Ved afbestilling mindre end 35 dage, men mere end 28 dage før afrejse, betales 10% af rejsens pris (dog min. depositum).
  3. Ved afbestilling mindre end 28 dage, men mere end 14 dage før afrejse, betales 25% af rejsens pris.
  4. Ved afbestilling mindre end 14 dage, men mere end 8 dage før afrejse , betales 50% af rejsens pris.
  5. Ved afbestilling mindre end 8 dage, men mere end 48 timer før afrejse , betales 75% af rejsens pris.
  6. Ved afbestilling mindre end 48 timer før afrejse er rejsens fulde pris tabt.

VIGTIGT: Ved rejser til Rusland ændres pkt.5 til følgende; ved afbestilling mindre end 10 dage før afrejse må man forvente at rejsens fulde pris er tabt. 

For rejser til Rusland og Karelen (Det Ukendte Rusland) gælder der helt specielle regler omkring afbestilling, se nærmere ved omtalen af rejsen i programmet.

Er rejsen bestilt: Er rejsen bestilt for 2 personer på delt dobbeltværelse og den ene afmelder, vil SCAN-Rejseservice opkræve tillæg for eneværelse/kahyt hos den person der deltager på rejsen.

Rejser man alene: Som udgangspunkt sælges der ikke delte værelser/kahytter , derfor er tillæg for eneværelse/kahyt obligatorisk hvis man rejser alene.

Almindelige bestemmelser: Der tages forbehold for eventuelle ændringer i programmet.

Praktiske oplysninger for rejser til Rusland

•    På rejser til Rusland, hvor der sejles fra Helsingfors til Skt.Petersborg, skal man selv håndtere sin bagage gennem tolden og med ombord på skibet.

•    Der kræves pas som er gyldigt mindst 6 måneder efter planlagt hjemkomst.

•    Ved tilmelding skal vi have kopi af pas samt kopi af gyldig rejseforsikring som dækker i Rusland. Husk at medbringe sundhedskort.

•    Bagagen skal være tydeligt mærket med navn.

•    Valuta i Rusland er rubler. Der kan bruges Euro ombord på skibene.

•    I Rusland må man ikke drikke vand fra hanen.

•    Der serveres mineralvand til alle måltider i Rusland.